Dobrze poznać glebę

Laboratoryjna i przenośna aparatura znajdująca się w CBR pozwala wszechstronnie ocenić właściwości gleby. Od wczesnej wiosny monitorujemy wilgotność, temperaturę i respirację (wydzielanie dwutlenku węgla).

Fot. Przenośna aparatura monitorująca wilgotność, temperaturę i respirację gleby