Aktualności

Jak rozwijają się korzenie roślin?

20 maja 2021 r. rozpoczęto ocenę rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy. Bezpośrednio po siewie, w rzędach roślin umieszczono przezroczyste tuby sięgające do głębokości około 70 cm. W okresie rozwoju roślin do tuby będzie wprowadzany skaner umożliwiający podgląd, pomiary i ocenę systemu korzeniowego.

Dobrze poznać glebę

Laboratoryjna i przenośna aparatura znajdująca się w CBR pozwala wszechstronnie ocenić właściwości gleby. Od wczesnej wiosny monitorujemy wilgotność, temperaturę i respirację (wydzielanie dwutlenku węgla).

Wschody roślin jarych

Szybkie i równomierne wschody roślin są warunkiem właściwego dalszego ich wzrostu i kształtowania łanu. Wymienne redlice siewne i łatwe przezbrojenie agregatów Mzuri umożliwiają porównanie różnych sposobów rozmieszenia roślin w pasie siewnym.

Pierwsze doświadczenia z roślinami jarymi

14.04.2021 r. w miejscowości Lubaszcz wysiano groch i jęczmień jary. W doświadczeniu porównano tradycyjny płużny sposób uprawy z technologią Mzuri Pro-Til (głębokie spulchnianie wąskich pasów gleby, nawożenie doglebowe, siew, aplikacja mikrogranulatu nawozu startowego).