O nas

Misją Centrum Badawczo – Rozwojowego Agro – Środki – Technika – Technologia

jest kompleksowe pogłębianie wiedzy na temat pasowej uprawy roli. Uprawa pasowa typu strip-till polega na ograniczeniu liczby przejazdów po polu do jednego, w trakcie którego wykonywane są wszystkie czynności agrotechniczne związane z uprawą roli, nawożeniem przedsiewnym i siewem. Jej istotą jest głębokie spulchnianie gleby w wąskich pasach stanowiących łącznie nie więcej niż 1/3 powierzchni pola, na której pozostaje ponad 50% resztek roślinnych. Uprawa ta łączy w sobie korzystne elementy uprawy tradycyjnej z systemem no-tillage.

Szczegółowe obszary badań i prac rozwojowych zaplanowanych w ośrodku obejmują opracowywanie, doskonalenie, walidację oraz przygotowanie do wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych środków do produkcji rolnej, techniki rolniczej i technologii uprawy roślin.

W pierwszym obszarze badań

eksperci doskonalą technologię jednego przejazdu, a także stale poszerzają gamę uprawianych gatunków roślin i elementów ich technologii oraz czynności agrotechnicznych. W drugim prowadzone są badania nad zabiegami nalistnymi, m.in. zwiększeniem wydajności roślin i poprawą jakości plonów poprzez opracowanie nowych oraz rozwój istniejących wysokiej jakości preparatów zmieniających właściwości wody do zabiegów agrochemicznych, nawozów do listnych i biostymulatorów. W trzecim, ostatnim zakresie prac badawczych, eksperci opracowują składy i formuły mikro granulatów nawozowych do uprawy roślin rolniczych i warzyw polowych oraz określali efekty ich zastosowania w agrotechnice roślin.

Centrum Badawczo – Rozwojowe Agro – Środki – Technika – Technologia

jest jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na świecie, specjalizującym się w kompleksowym badaniu i rozwoju technologii strip-till one-pass. Twórcą i jednostką prowadzącą Centrum Badawczo – Rozwojowe w Śmielinie jest firma Agro-Land Marek Różniak. Przedsięwzięcie zrealizowano w 2019 roku przy wsparciu udzielonemu przez Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

dr Marek Różniak

Zarząd

tel.: +48 512 213 213

NASZ ZESPÓŁ

Nasz interdyscyplinarny zespół posiada wieloletnie doświadczenie w pracy badawczej. Składa się z wyspecjalizowanych analityków, technologów, biotechnologów, konstruktorów, mechaników i naukowców.

Kierownictwo

prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski

Dział badawczy

Juliusz Różniak
Magdalena Kobiela
 
Emilian Różniak
Przemysław Konera
 
Michał Kopydłowski
Wojciech Gołaś
Piotr Skrzeczowski
Wiktor Chilla
 

Dział marketingu

Dział IT

Sekretariat