Technologie

Nowoczesne technologie stosowane w polowej produkcji roślinnej realizują podstawowe cele współczesnego rolnictwa oraz wpisują się w zasady zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu. Istotą innowacyjnych technologii uprawy roślin opracowywanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym jest minimalizacja nakładów i presji na środowisko przy maksymalnej ich efektywności. Istotą tych technologii jest wykorzystanie naturalnego potencjału produkcyjnego siedliska, głównie gleby i jego zwiększanie przez racjonalnie aplikowane środki produkcji, w tym nawozy. Działanie takie wymaga dużej wiedzy oraz specjalistycznych maszyn i środków o najwyższej jakości.

Strip-till one-pass, flagowa technologia badana i wdrażana w Centrum Badawczo-Rozwojowym, opiera się na pracy wieloczynnościowych, hybrydowych maszyn Mzuri Pro-Til. Jeden przejazd maszyny, bez wcześniej wykonywanych zabiegów agrotechnicznych, umożliwia głębokie spulchnianie wąskich pasów gleby, stosowanie doglebowych dawek nawozów, siew nasion i dodatkowe zabiegi agrotechniczne. Wzrost roślin uprawianych w tej technologii jest wspomagany przez mikrogranulaty nawozów startowych aplikowane w momencie siewu nasion, a w późniejszym okresie przez nawozy dolistne. Nawozy dolistne występują w unikatowej formie żelu lub zawierają w składzie czynnik żelujący. Są przez to efektywne w działaniu i bezpieczne dla środowiska.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE