Nawożenie dolistne

Nalistna aplikacja jest jednym ze sposobów stosowania środków plonotwórczych i plonochronnych we współczesnej produkcji roślinnej. To zabieg właściwy dla innowacyjnych, intensywnych, efektywnych produkcyjnie i ekonomicznie oraz bezpiecznych dla środowiska technologii uprawy roślin. Dolistne stosowanie składników pokarmowych czy biostymulatorów powoduje:

01
intensywny wzrost biomasy
02
większą odporność na choroby i szkodniki
03
lepszą tolerancję na niedobór wody w glebie,
04
zwiększoną tolerancję na nieoptymalne pH i zasolenie gleby
05
wzrost odporności roślin na zaburzenia fizjologiczne i czynniki stresu
06
szybkie włączenie składników pokarmowych w metabolizm i ich wykorzystanie w celu uzupełnienia niedoborów
07
efektywną absorpcję składników odżywczych we wczesnych etapach rozwoju roślin, gdy korzenie nie są jeszcze dobrze rozwinięte

APLIKACJA NALISTNA – KIEDY STOSOWAĆ?

Aplikacja nalistna nawozów jest szczególnie uzasadniona w warunkach ograniczonej aktywności systemu korzeniowego roślin, np. niedoboru lub nadmiaru wody w glebie, niskiej temperatury gleby, niewłaściwego odczynu. W korzystnych warunkach agrotechniczno-siedliskowych i w intensywnych technologiach uprawy roślin nawożenie dolistne zwiększa natomiast efektywność podstawowych nakładów, jak: materiał siewny, nawożenie doglebowe, ochrona i pielęgnacja roślin. Nawożenie dolistne przynosi oczekiwane efekty tylko w przypadku stosowania nawozów najwyższej jakości oraz środków poprawiających jakość wody używanej do agrozabiegów. Ambicją Centrum Badawczo-rozwojowego w tym zakresie jest:

01
zwiększenie palety produktów poprawiających właściwości wody i cieczy roboczej
02
formułowanie nowego asortymentu innowacyjnych nawozów dolistnych, w tym: z udziałem nano materiałów i dodatków funkcjonalnych
03
doskonalenie nawozów jednoskładnikowych i wieloskładnikowych
04
formulacja nawozów żelowych lub z udziałem substancji żelujących
05
opracowanie nawozów dedykowanych do różnych upraw i zróżnicowanych warunków siedliskowych