Centrum Badawczo Rozwojowe

CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE

Nowoczesny, światowej klasy ośrodek

specjalizujący się w kompleksowym badaniu i rozwoju technologii uprawy pasowej.

BADANIA POLOWE

Badania w zakresie oddziaływania środków, techniki i technologii na glebę i rośliny, które są monitorowane w polu przy użyciu mobilnej aparatury analityczno-pomiarowej, w specjalistycznych pracowniach oraz w komorze wegetacyjnej.

KONSTRUKCJA I BADANIE MASZYN

Zaawansowane badania z zakresu materiałoznawstwa, konstrukcji i eksploatacji maszyn rolniczych wpisujące się w rolnictwo 3.0. i rolnictwo 4.0.

BADANIA LABORATORYJNE

Zaawansowane, innowacyjne badania w zakresie inżynierii mechanicznej, chemii i rolnictwa wykonywane są w licznych laboratoriach oraz w specjalistycznych pracowniach.

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Centrum Badawczo – Rozwojowe Agro – Środki – Technika – Technologia będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na świecie, specjalizującym się w kompleksowym badaniu i rozwoju tej technologii. Twórcą i jednostką prowadzącą Centrum Badawczo – Rozwojowe w Śmielinie jest firma Agro-Land Marek Różniak, natomiast przedsięwzięcie powstało przy wsparciu udzielonemu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

OSZCZĘDNOŚĆ

PEWNE ZBIORY

PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

WZROST MASY ROŚLIN

Nawożenie Dolistne - intensywny wzrost i odporność

Nalistna aplikacja jest jednym ze sposobów stosowania środków plonotwórczych i plonochronnych we współczesnej produkcji roślinnej. To zabieg właściwy dla innowacyjnych, intensywnych, efektywnych produkcyjnie i ekonomicznie oraz bezpiecznych dla środowiska technologii uprawy roślin. Dolistne stosowanie składników pokarmowych czy biostymulatorów powoduje:

  • intensywny wzrost biomasy,
  • większą odporność na choroby i szkodniki,
  • lepszą tolerancję na niedobór wody w glebie,
  • zwiększoną tolerancję na nieoptymalne pH i zasolenie gleby,
1748
Wykonanych badań
294
Partnerów na świecie
27
Różnych badań
Ograniczenie straty wody
Wzrost ilości dżdżownic
Bioróżnorodność

UPRAWA PASOWA

Technologia Mzuri Pro-Til polega na uprawie wąskich pasów gleby, w których wysiewane są nawóz i nasiona. Resztki pożniwne pozostają w nieuprawianych międzyrzędziach. Pozwala to zatrzymać wodę i chronić materię organiczną w celu poprawy struktury, żyzności i produkcyjności gleby. W technologii Mzuri Pro-Til 2/3 powierzchni pola pozostaje nieuprawiana. Pasy gleby uprawionej zajmują natomiast 1/3 powierzchni. Uprawa ta łączy w sobie walory głębokiej uprawy przygotowującej glebę do wzrostu i aktywności systemów korzeniowych roślin z zaletami siewu bezpośredniego, wynikającymi m.in. z zalegania mulczu w międzyrzędziach.

WSPÓŁPRACA

Uczelnie i jednostki naukowe, z którymi nawiązano współpracę lub kontakty naukowe, owocujące wspólnymi pracami badawczo-rozwojowymi i wymianą informacji naukowej:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy w POZNANIU
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
Politechnika Warszawska w Warszawie
University of Applied Sciences, Neubrandenburg, Germany

Ostatnie aktualności

Całoroczne badanie upraw

Jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji roślin na polach, w Centrum Badawczo-Rozwojowym przeprowadzono doświadczenia w komorze fitotronowej. W kontrolowanych warunkach siedliskowych (światło, temperatura, wilgotność) badano wpływ nawozów startowych na wschody i początkowy wzrost roślin. Jak…

Wschody roślin jarych

Szybkie i równomierne wschody roślin są warunkiem właściwego dalszego ich wzrostu i kształtowania łanu. Wymienne redlice siewne i łatwe przezbrojenie agregatów Mzuri umożliwiają porównanie różnych sposobów rozmieszenia roślin w pasie siewnym.

Dobrze poznać glebę

Laboratoryjna i przenośna aparatura znajdująca się w CBR pozwala wszechstronnie ocenić właściwości gleby. Od wczesnej wiosny monitorujemy wilgotność, temperaturę i respirację (wydzielanie dwutlenku węgla).

Jak rozwijają się korzenie roślin?

20 maja 2021 r. rozpoczęto ocenę rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy. Bezpośrednio po siewie, w rzędach roślin umieszczono przezroczyste tuby sięgające do głębokości około 70 cm. W okresie rozwoju roślin do tuby będzie wprowadzany…