Pierwsze doświadczenia z roślinami jarymi

14.04.2021 r. w miejscowości Lubaszcz wysiano groch i jęczmień jary. W doświadczeniu porównano tradycyjny płużny sposób uprawy z technologią Mzuri Pro-Til (głębokie spulchnianie wąskich pasów gleby, nawożenie doglebowe, siew, aplikacja mikrogranulatu nawozu startowego).

Fot. Agregat Mzuri Pro-Til 4T z aplikatorem mikrogranulatu w doświadczeniu polowym