Aktualności

Całoroczne badanie upraw

Jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji roślin na polach, w Centrum Badawczo-Rozwojowym przeprowadzono doświadczenia w komorze fitotronowej. W kontrolowanych warunkach siedliskowych (światło, temperatura, wilgotność) badano wpływ nawozów startowych na wschody i początkowy wzrost roślin. Jak widać już we wczesnych fazach rozwojowych rośliny korzystnie reagowały na tworzone w CBR nowe mikrogranulaty nawozów.