Wschody roślin jarych

Szybkie i równomierne wschody roślin są warunkiem właściwego dalszego ich wzrostu i kształtowania łanu.

Wymienne redlice siewne i łatwe przezbrojenie agregatów Mzuri umożliwiają porównanie różnych sposobów rozmieszenia roślin w pasie siewnym.

Fot. Dwurzędowe i pasowe rozmieszczenie roślin jęczmienia jarego