Badania maszyn

1. Badanie odporności na korozję

Komora przeznaczona jest do badań odporności na korozję w atmosferze mgły solnej. Umożliwia ona wykonywanie całkowicie powtarzalnych badań, prowadzonych zgodnie ze wszystkimi zalecanymi normami, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi, jak np. PN, EN, ISO, DIN, ASTM, DEF, MIL-STD, ГОСТ.

Czas trwania testu określają wymagania resortowe lub uzgodnienia stron zainteresowanych wynikami badań.

Wymiary przestrzeni badawczej długość mm 1040
bez pokrywy szerokość mm 690
z pokrywą wysokość mm 1200

2. Badanie twardości

Posiadamy możliwość pomiaru praktycznie dowolnego rozmiaru i kształtu próbek.

Twardościomierze umożliwiają pomiar próbek w skali Rockwell’a, Vickers’a, Brinell’a i Shore’a.

Posiadamy pełne oprzyrządowanie wspomagające przy pomiarze twardości.

3. Stanowiska do pomiarów 3D

Posiadamy możliwość pomiarów elementów w 3D :
Bazowanie:

 • Najlepsze dopasowanie – wykorzystanie powierzchni bądź konturu (metoda najlepszego dopasowania do modelu CAD, wiązania obrotowe i przesuwne, dopasowanie do pola tolerancji),
 • Elementy geometryczne – 3-2-1, pary środków, elementów geometrycznych, bazy rysunkowe geometrii kształtu i położenia,
 • RPS,
 • Wirtualne sprawdziany.

Pomiar:

 • Powierzchniowe, krawędziowe i przekrojowe porównania do wartości nominalnych (modelu CAD),
 • Kompletne pomiary 2D z użyciem przekrojów (konstruowanie łuków, okręgów, linii, punktów itp., pomiar odległości i kątów),
 • Kontrola odchyłek geometrii kształtu i położenia elementów geometrycznych zgodnych z obowiązującymi normami ISO oraz ASME,
 • Zaawansowane narzędzia pomiarowe (pomiar krawędzi czołowych, szczelin, profili, grubości materiału itp.).

Raport:

 • Raporty w postaci widoków 3D, tabeli, wykresów itp.
 • Automatyczne aktualizowanie raportów,
 • Definiowane szablony raportów,
 • Możliwość przygotowania automatycznego szablonu dla części powtarzających się,
 • Statystyczna kontrola procesu – SPC,
 • Przetwarzanie chmury punktów w czasie rzeczywistym.

Centrum Badawczo Rozwojowe – skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji lub podjąć z nami współpracę.