Doświadczenia polowe i badania laboratoryjne

Rozwiązania opracowane w Centrum są natychmiast weryfikowane przez badania prowadzone na polach uprawnych w doświadczeniach oddających warunki produkcji rolniczej. Przenośna aparatura umożliwia monitoring zmian właściwości gleby i procesów fizjologicznych roślin w całym okresie wegetacji. Elementy rolnictwa precyzyjnego optymalizują rozwiązania do zmiennych warunków siedliskowych pól uprawnych.

Dogłębna analiza próbek materiału glebowego i roślinnego odbywa się w laboratoriach oraz pracowniach chemicznych, fizycznych i biologicznych.

Komora fitotronowa z możliwością regulowania czynników środowiskowych umożliwia nam prowadzenie badań roślin i gleby niezależnie od pory roku i przebiegu pogody.

Centrum Badawczo Rozwojowe – skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji lub podjąć z nami współpracę.