Komora fitotronowa

Komora fitotronowa daje możliwość regulowania czynników środowiskowych, takich jak:

 • natężenie światła,
 • długość dnia i nocy (fazy nocy i dnia),
 • skład spektralny światła (barwy światła),
 • temperatura powietrza,
 • wilgotność powietrza,

Możliwość regulacji tych czynników, pozwala na wegetację roślin niezależnie od pory roku. Umożliwia to nam badanie procesów fizjologicznych i właściwości roślin pod wpływem różnych czynników agrotechnicznych np.:

 • kiełkowanie i wschody różnych gatunków roślin (np. rolnicze, warzywne, kwiaty, itp.),
 • zawartość chlorofilu (barwników roślinnych),  • przewodność szparkową,
 • fluorescencję chlorofilu,
 • przewodność szparkową,
 • produktywność i produkcyjność roślin – przyrost biomasy w czasie,
 • wzrost i rozwój roślin w zależności od właściwości gleby/podłoża
 • wzrost i rozwój roślin w zależności od nawożenia doglebowego lub dolistnego i biostymulatorów.

W komorze wegetacyjnej prowadzimy także całoroczne badania wpływu naszych rozwiązań na właściwości gleby / podłoża, których próbki w wazonach poddajemy działaniu doglebowych środków produkcji lub symulacji oddziaływania elementów technologii uprawy roślin.

Centrum Badawczo Rozwojowe – skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji lub podjąć z nami współpracę.