Absorpcyjny Spektrometr Atomowy (ASA)

Spektrometr AAS (ASA) HR-CS contrAA 800 F firmy Analytik Jena pracujący w technice płomieniowej, z kuwetą grafitową i generatorem wodorków/zimnych par Hg. Spektrometr należy do nowej klasy urządzeń, czyli wysokorozdzielczej atomowej spektrometrii absorpcyjnej z ciągłym źródłem promieniowania. Umożliwia wykonanie analizy każdego pierwiastka przy dowolnej długości fali – bez konieczności stosowania lamp pierwiastkowych.

Spektrofotometr UV-VIS

Spektrofotometr UV-VIS SPECORD 50 PLUS Analytik Jena, dwuwiązkowy spektrofotometr z technologią dzielonej wiązki wykorzystywany do zaawansowanych analiz m.in. w chemii, ocenie gleby, kontroli żywności, kontroli środowiska, itp.

Destylator

VELP UDK 149 – automatyczny aparat do destylacji parą wodną z możliwością podłączenia aparatów do automatycznego miareczkowania. Służy do oznaczania zawartości azotu i białka metodą Kjeldahla. Wykorzystywany m.in. w badaniach gleby, nawozów, materiału roślinnego itp.

Titratory

Automatycznie sterowane urządzenia do miareczkowania podczas analiz chemicznych, także do szybkiego i precyzyjnego oznaczania zawartości wody przez miareczkowanie metodą Karla Fischera.

Mineralizatory

Urządzenia niezbędne do przygotowania próbek materiału biologicznego do elementarnych analiz chemicznych – atomowa spektrometria absorpcyjna, destylacja.

Wirówki

urządzenie służące do rozdzielania zawiesin i emulsji, przez wprawienie w szybki ruch obrotowy, którego stałe przyspieszenie znacznie przekracza przyspieszenie ziemskie, wielokrotnie zwiększając szybkość sedymentacji.

Dejonizator wody

Najwyższą jakość wody do analiz chemicznych gwarantuje dejonizator wody Polwater. Urządzenie produkuje wodę ultra czystą niezbędną w analityce, przy myciu szkła laboratoryjnego, sporządzaniu odczynników.