SKANER OBRAZOWANIA KORZENI

Wysoko rozdzielczy skaner do obrazowania korzeni CI-602 umożliwia w nieniszczący sposób obrazować korzenie roślin w całym okresie ich wegetacji. Oprogramowanie urządzenia szybko i łatwo oblicza parametry, w tym długość korzenia ,objętość, średnicę i kąty oraz rozgałęzienia.

MIERNIK PROMIENIOWANIA PAR I OCENY LAI

AccuPAR LP-80 jest przenośnym przyrządem do pomiaru promieniowania fotosyntetycznie czynnego PAR i obliczania współczynnika powierzchni liści LAI w dowolnym łanie roślin.

POROMETR

jest to urządzenie służące do pomiaru przewodności szparkowej liści.

PRZENOŚNY SKANER POWIERZCHNI LIŚCI

Skaner AM350 jest przenośnym przyrządem pomiarowym zaprojektowanym do nieinwazyjnego badania powierzchni liści. Pomiar jest wykonywany na zasadzie optycznej przy pomocy prostego procesu skanowania.

FLUORYMETR

jest wszechstronnym przyrządem do precyzyjnego pomiaru podstawowych parametrów fluorescencji chlorofilu: Fv/Fm, Fv/Fo oraz wykonywania testu OJIP.

CHLOROFILOMIERZ

Bezdotykowy miernik zawartości chlorofilu w liściach roślin typu CM1000. Obliczanie względnej zawartości chlorofilu odbywa się na zasadzie pomiaru światła otoczenia i odbitego dla długości fal 700 nm i 840 nm. Pole widzenia w zakresie 30 do 180 cm. Minimalna odległość pomiędzy miernikiem a badanym obiektem: ok. 30 cm.