Analizator wielkości cząstek

Analizator Mastersizer 3000 służy do pomiaru wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej w zakresie 0,01 – 3500 µm. Liczne przystawki umożliwiają badania dyspersji cieczowych jak i suchych proszków. W badaniach rolniczych wykorzystywany do oceny uziarnienia gleb.

Miernik wilgotności

Miernik służy do pomiarów aktualnej wilgotności objętościowej gleby na różnej głębokości, od 0,0 do 20 cm.

Zestaw wiertniczy

służy do pobierania próbek gleby z różnych głębokości.

Penetrologer

służy do pomiaru oporu penetracji gleby. Umożliwia pomiary do głębokości 80 cm.

Aparat do przesiewów na mokro

jest używany do określenia stabilności agregatów glebowych, co oznacza odporność struktury gleby na destruktywne działanie sił mechanicznych lub fizyko-chemicznych.

Aparat do przesiewów na sucho

nowoczesna wstrząsarka laboratoryjna do analizy granulometrycznej ze sterownikiem mikroprocesorowym. Kolumna może zawierać do 8 sit o wysokości 50 mm oraz misę odbiorczą i pokrywę. W zależności od wyposażenia możliwy jest przesiew na mokro lub na sucho.

System do kontroli wymiany CO2 w glebie

urządzenie służy do automatycznego bezobsługowego, a także długoterminowego pomiaru i rejestracji wymiany CO2 w glebie.

PRÓBNIK PIERŚCIENIOWY

Próbnik pierścieniowy służy do pobierania próbek gleby o nienaruszonej strukturze i teksturze. Niezbędny do oceny właściwości fizycznych gleb.