SKANER GLEBY

System skanowania elektromagnetycznego gleby TOPSOIL MAPPER składa się z urządzenia skanującego glebę na trzech głębokościach, nawet do 1,5 m oraz oprogramowania umożliwiającego mapowanie właściwości gleby, także w wymiarze 3D. Urządzenie pozwala określać uziarnienie gleby, zwięzłość i wilgotność względną oraz rejestrować zróżnicowanie tych właściwości w obrębie pola. Uzyskane wyniki mogą służyć do mapowania pól lub/i być wykorzystywane w czasie rzeczywistym do regulacji maszyn rolniczych, np. w zakresie głębokości uprawy roli czy gęstości siewu w zależności od aktualnych i miejscowych właściwości gleby.

CROP SENSOR

Crop sensor ISARIA – to urządzenie wykorzystujące czujniki optyczne do oceny kondycji roślin (odżywienia) i ich potencjału produkcyjnego w poszczególnych miejscach plantacji. Określany indeks biomasy pozwala racjonalnie różnicować stosowanie nawozów pogłównych czy regulatorów wzrostu w obrębie pola. Indeksu N umożliwia analizę zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe i precyzyjną ich aplikację, głównie azotu, w zależności od stanu odżywienia roślin w określonych częściach pola.