Stanowisko do badań wytrzymałości dynamicznej elementów konstrukcyjnych

Stanowisko do badań wytrzymałości dynamicznej

Stanowisko pozwala na weryfikację założeń konstrukcyjnych przy wdrażaniu nowego projektu i przetestowanie powstałego prototypu pod kątem wytrzymałości zmęczeniowej. Wyposażenie stanowiska pozwala na symulowanie warunków rzeczywistych, występujących podczas pracy zaprojektowanej konstrukcji. Efektem pracy stanowiska jest optymalizacja wyrobów pod kątem materiałowym, geometrycznym i masowym, co w efekcie końcowym przekłada się na projektowanie bardziej opłacalnych ekonomicznie i niezawodnych konstrukcji. Stanowisko pozwala na badania zmęczeniowe różnorakich elementów konstrukcyjnych w tym tak odpowiedzialnych elementów jak sworznie zaczepowe, dyszle, zaczepy, ramy główne maszyn rolniczych.