Urządzenia

Stanowisko składa się z dwóch zestawów urządzeń o odmiennych parametrach. W skład pierwszego zestawu wchodzi:

  • Skaner 3D Creaform HandySCAN BLACK
  • Skaner 3D Creaform MetraSCAN BLACK

Urządzenia są przeznaczone do szybkich pomiarów obiektów trójwymiarowych w różnorakich warunkach – skaner nie jest wrażliwy na zakłócenia typu drgania lub zmiany natężenia oświetlenia. Technologia działania skanerów oparta jest o światło laserowe, co w porównaniu do skanerów, których działanie oparte jest o światło białe pozwala na skanowanie detali o powierzchniach refleksyjnych. Duża rozdzielczość skanerów klasyfikuje je w grupie skanerów metrologicznych.

  • Przenośna współrzędnościowa maszyna pomiarowa CMM – Creaform HandyPROBE NEXT

Jest to przenośna maszyna współrzędnościowa, która współpracuje z urządzeniem śledzącym C-Track. Mobilność maszyny pozwala na jej pracę w rzeczywistych warunkach warsztatowych oraz przy detalach o wysokim stopniu złożoności.

Przeznaczenie stanowiska do skanowania 3D

  • Jako stanowisko do przeprowadzania inżynierii odwrotnej – umożliwia to oprogramowanie Geomagic Design X oraz SolidWorks. Dzięki takiemu rozwiązaniu można przejść szybką ścieżkę od rzeczywistego detalu do stworzenia jego modelu 3D, dokumentacji płaskiej aż do dokumentacji technologicznej i wdrożenia takiego detalu do produkcji.
  • Jako stanowisko do kontroli jakości – umożliwia to oprogramowanie PolyWorks, które pozwala na stworzenie kompleksowego programu kontroli jakości detali oraz raportowanie wyników pomiarów wymiarów oraz geometrii części.
  • Jako stanowisko kontroli odkształceń części po przebytym okresie eksploatacji/testach zmęczeniowych – umożliwia to oprogramowanie PolyWorks przy wykorzystaniu tych samych narzędzi, co w przypadku kontroli jakości. Pozwala to na kontrolowanie najbardziej narażonych na zniszczenie elementów konstrukcji.