Stanowisko składa się z następujących urządzeń:

  • Zasilacz laboratoryjny programowalny impulsowy, wielokanałowy AIM-TTI CPX400DP
  • Multimetr stołowy FLUKE 8846A
  • Oscyloskop cyfrowy KEYSIGHT TECHNOLOGIES DSOX2024A

Badania wykonane za pomocą wymienionych urządzeń pozwalają na konstruowanie nowych i optymalizację już istniejących układów elektrycznych i elektronicznych. Można je także wykorzystać do sprawdzania poprawności i jakości montażu układów oraz ich testowania parametrycznego. Ponadto mogą posłużyć do badania odporności układów na usterki eksploatacyjne, wibracje oraz przeciążenia.